fbpx

Spremembe na področju gradbenih dovoljenj za izdelavo fasade

V javni obravnavi je nova uredba o razvrščanju objektov, ki  opredeljuje, kaj pomeni manjša rekonstrukcija, kar je eden od posegov na objektu, kjer ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Gradbeni zakon je bil sprejet konec decembra lani, veljati bo začel 1. junija 2022, uvaja “nov pojem manjše rekonstrukcije”. Manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdreževalna, hkrati pa tudi niso rekonstrukcija, temveč v to kategorijo sodijo dela, kot so izboljšava ali zamenjava elementov, ki ne vplivajo na stabilnost konstrukcije ali na gradbeni-tehnične lastnosti objekta. D osedaj je namreč vsak večji poseg sodil v rekonstrukcijo in je bilo zanj potrebno dovoljenje.

Pogoji za poseg brez pridobitve gradbenega dovoljenja

Lastnik objekta tako manjše rekonstrukcije ne more izvajati sam in brez nadzora, temveč le na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka. V nasprotnem primeru so zagrožene kazni do 1000 €.

Kaj je manjša rekonstrukcija

V kategorijo manjše rekonstrukcije objekta sodijo naslednji posegi. Na področju izdelave fasad, v manjšo rekonstrukcijo sodita naslednja posega:

 • povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe,
 • novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade oddaljena od meje zemljišča drugega lastnika več kot dva, velikost preboja ne presega ene tretjin površine fasade in noben preboj ni širši od dveh metrov,

Ostali posegi: 

 • statične ojačitve posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov,
 • zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov,
 • zamenjava lesenega ostrešja,
 • zamenjava lesene medetažne konstrukcije,
 • zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije,
 • dolbenje utorov in niš v nosilne konstrukcije,
 • rušenje opečnih sten iz polne opeke debelejše od 12 centimetrov,
 • večji preboji konstrukcije v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posamezne konstrukcije in niso širši od dveh metrov,
 • manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomenijo izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu kot so na primer izvedbe frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi ter dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 30 centimetrov,
 • vgradnja dvigal v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo,
 • prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob oddaljen od sosednjega objekta več kot štiri metre,
 • prizidava nakladalnih ramp in klančin,
 • izvedba ne pohodnega konzolnega nadstreška s površino do šest kvadratnih metrov.

Vir: Zurnal24.si

Doslej je bilo za zamenjavo lesenega ostrešja in medetažne konstrukcije pridobiti namreč gradbeno dovoljenje. V kategorijo manjše rekonstrukcije po novem sodi tudi rušenje opečnih sten iz polne opeke, če so zidovi, debelejši od 12 centimetrov.

Kot manjša rekonstrukcija se lahko naredijo tudi večji preboji, v kolikor površina ne presega 1/3 površine stene ali medetažne plošče. Preboji na fasadi pa morajo biti narejeni tako, da se izvirna zasnova objekta ne spremeni bistveno.

Call Now ButtonPokličite zdaj