Vsebina, objavljena na izdelavafasade.si se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Izdelava fasade D&M d.o.o. se bo trudil zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino na spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Izdelava fasade D&M d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere kažejo povezave s spletnih strani izdelavafasade.si , niso pod nadzorom podjetja Izdelava fasade D&M d.o.o. .

Ne Fasade D&M d.o.o.  prav tako pa ne druga oseba, ki je sodelovala pri izdelavi strani izdelavafasade.si ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do strani, uporabe le -te ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh izdelavafasade.si , ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.