fbpx

Napake pri izdelavi fasade  – 7 najpogostejših napak pri izdelavi fasade in vzrokov

napake pri izdelavi fasade

V kolikor se pri izdelavi uporablja slabe materiale, nekompatibilne materiale, napačne postopke ali pa se fasado delo v neprimernih vremenskih razmerah in pogojih pride do napak. Napake storjene pri izdelavi fasade so lahko vidne takoj, lahko pa postanejo vidne šele z leti. Preberite si, katere so najpogostejše napake in zakaj do njih pride ter kako ukrepati v primeru, da opazite napake na svoji fasadi.

V nadaljevanju si preberite napake in nasvete pri izdelavi fasade:

  1. Pokanje fasade, ukrivljanje plošč in odstopanje
  2. Neobstojnost ali bledenje fasade
  3. Odpadanje fasade
  4. Pokanje fasade na posameznih delih
  5. Odstopanje izolacijskih plošč fasade
  6. Odstopanje in neravni robovi fasade
  7. Nastanek toplotnih mostov

Izbor fasaderstva

Pri izdelavi fasade je pomembno, da za izvedbo izberete uveljavljeno podjetje. Prav tako je pomembno, da upoštevate, koliko časa je to podjetje na trgu in se vprašate, kakšna je verjetnost, da bo pripravljeno sanirati morebitne napake.

Odvisno od izbire fasadnega sistema, je odvisna tudi izbira fasaderstva. Fasaderji včasih uporabljajo zgolj en fasadni sistem. Nanj se spoznajo in dobro razumejo lastnosti materialov ter postopek. V primeru, da bi uporabili drug fasadni sistem, pa se lahko zgodi, da nečesa ne vedo. Zato je smiselno izbrati fasaderstvo, ki je specialist za izbran fasadni sistem, ali obratno, izbrati sistem, ki ga priporoča izbran fasader.

Stopite v stik z nami in se dogovorite za ogled objekta.

Poglejmo si 8 najpogostejših napak do katerih pride pri izdelavi fasade.

7 Najpogostejših napak pri izdelavi fasade

Poznamo več vrst napak pri izdelavi fasade. Nekatere so vidne, druge niso. Med vidne napake sodijo madeži na fasadi, madeži pod okenskimi policami, odstopanje (napihovanje) zaključnega sloja, odpadanje zaključnega sloja, pokanje, sledi izolacijskih plošč, krušenje vogalov in drugo.

Med nevidne napake sodijo razmaki med izolacijskimi ploščami, kar pomeni nastanek toplotnih mostov, slabšo izolativnost in kondenzacijo. Morebitne razmake med ploščami je potrebno zapolniti z izolativno peno.

V primeru nastalih napak je fasader prvi naslov, na katerega se morate obrniti, najbolje čim prej. Drugi naslov pa je proizvajalec materiala. Dobro fasaderstvo bo morebitno napako, ki jo je storilo po svoji krivdi odpravilo. V kolikor dvomite v strokovnost in postopke izbranega fasaderstva, pa je smiselno, da razumete postopek izdelave fasade in spremljate proces dela.

#1 Pokanje fasade, ukrivljanje plošč in odstopanje fasade

Vsak fasadni sistem je potrebno izbrati od istega proizvajalca. Včasih naročniki želijo prihraniti in kombinirano naročijo fasadne materiale. Zgodi se, da ti niso kompatibilni med seboj in pride do napak. Zato vedno izberite kompatibilne materiale istega proizvajalca. Tako bo iz vidika materiala tudi garancija veljavna.

Pogosti so tudi primeri, sploh v tem obdobju, ko stiropora na trgu primanjkuje. Dobavitelji oz. proizvajalci v takih primerih na trg dobavijo ne-uležan stiropor. Stiropor mora pred namestitvijo namreč pol leta ležati. Če se to ne zgodi, se fasadne plošče okrivijo, ko so na fasado vgrajene. Nato nastanejo na fasadi vidni obrisi plošč stiropora. Garancije za to izvajalec ne bo in je niti ni dolžan uveljavljati, dobavitelj oz. proizvajalec pa se bosta izgovarjala na izvajalca.

#2 Neobstojnost ali bledenje fasadnega sistema

Pri nakupu cenejših fasadnih sistemov tvegamo, da ti niso dovolj kakovostni, da bi obstali leta ali desetletja. Obstaja kar nekaj preverjenih proizvajalcev fasadnih sistemov, ki dajo nekaj na svoje ime. Ti ne bodo dopustili negativne reference. Ti sistemi so na primer Caparol, Weber, Baumit in drugi. Priporočamo, da pri izbiri materiala za fasado ne varčujete in izberete sistem, ki je preverjeno kakovosten.

#3 Odpadanje fasade

Idealen letni čas za izdelavo fasade sta pomlad in jesen. Takrat so temperature idealne (med 5°C in 22°C), sonce ni premočno, vreme pa je stabilno. Fasado je sicer mogoče izdelati tudi pri ne-priporočenih temperaturah, v močnem soncu ali vetru, vendar je izdelava zahtevnejša, uporabljati se morajo aditivi (pozimi) oz. se mora fasada zaščititi pred sončnim sevanjem in zunanjimi vplivi (sonce, dež, …). V primeru, da razmere za izdelavo fasade niso primerne in se omenjenih zadev ne uporabi ali ne uporabi pravilno, pa pride do napak.

Več o tem v članku Izdelava fasade pozimi.

Najpogostejše napake v takih primerih so neenakomerno sušenje fasadnega sistema, namočenje fasadnega sistema, in posledično odpadanje ometa ali zbledelost barve fasade.

V najslabšem primeru se namoči tudi toplotna izolacija, kar je dolgoročno praktično nerešljiv problem, saj ne nudi izolativnosti.

#4 Pokanje fasade

Za ustrezno izdelavo fasade mora biti vsaka plast podlage ustrezno pripravljena in popolnoma suha, pred nanosom naslednje plasti.

Druga stvar pri pripravi podlage pa je stanje podlage. Ta je lahko kriva in odstopa za več centimetrov še posebej pri starih hišah. Za izdelavo lepe in ravne fasade mora biti ta podlaga izravnana pred začetkom nanašanja plasti fasade.

Pokanje na površini

Pri tem moramo vedeti, kolikšne so neravnine in kolikšne neravnine na steni še dovoljuje proizvajalec izbranega fasadnega sistema. Neravnine je potrebno na primeren način izravnati (nanašanje večje plasti lepila ali osnovni omet za reševanje tega nista primerna). Idealna rešitev je, da se neravnine na fasadi ustrezno izravna s priporočenimi materiali ali, da se v izolacijske plošče izreže vdolbine, s katerimi se plošče na zunanji plasti  fasade ustrezno izravnajo.

Za vsak fasadni sistem proizvajalec predpiše, kolikšna je lahko neravnina na določeni dolžini. Če se da, se večje neravnine odpravijo že pred začetkom izvedbe fasade. Nikakor pa se ne sme neravnin popravljati ali izravnati z debelejšimi sloji lepila ali osnovnega ometa. Proizvajalci priporočajo, da se v notranjo stran izolacijskih plošč izreže vdolbine, ki se prilegajo izstopajočim delom površine.

Pokanje na vogalih

Pogosto pa fasada začne pokati na vogalih. Do tega pride, ker negativi niso bili narejeni. Na vseh štirih robovih vsake ploskve fasade je potrebno namestiti dvojne mreže dimenzij 30 x 40 cm, sicer pride kasneje do razpok na teh robovih.

Pokanje ob vratih

V kolikor pride do razpok na fasadi na mestu vrat, je težava v namestitvi mrežice. Priporočeno je namreč, da se okoli vrat, na špaleti namesti mreža iz enega kosa.

# 5 Odstopanje izolacijskih plošč fasade

V primeru, da izolacijske plošče odstopijo od fasade, je razlog po navadi eden. Za lepljenje plošč je bilo uporabljenega premalo lepila. Do tega pride, če izvajalci »šparajo« z materialom in ne upoštevajo zahtev in navodil proizvajalca. Drugi razlog pa je lahko, da se je fasado delalo pozimi, aditivi pa niso bili (pravilno) uporabljeni.

Pri nanosu lepila na izolacijske plošče je treba upoštevati zahteve proizvajalca in uporabiti priporočeno lepilo v priporočeni količini. Lepilo je na plošče potrebno nanašati linijsko. Včasih so določeni izvajalci namreč sledili staremu navodilu, da je točkovno nanašanje lepila dovolj. Časi so se spremenili, prav tako pa materiali. Pravilno pri izdelavi fasade je tako linijsko nanašanje. Lepilo namreč ne služi le oprijemu plošče, temveč tudi tesnjenju. Zrak, ki se dviga pod ploščami ima v primeru točkovnega lepljenja prosto pot (nastane zračni kanal), v primeru linijskega pa je horizontalno prekinjen.

Ena od pogostih napak je le točkovno nanašanje lepila, saj se ga tako porabi manj, strošek zanj pa je nižji. Ne dovolite si, da vas fasader prepriča, da bo par točk lepila zadostovalo. Možnost odstopanja plošč je v tem primeru večja, hkrati pa se tako med zidom in ploščo ustvarijo zračni žepi, ki pomenijo toplotne izgube. Zaradi neprimernega nanosa lepila, se plošče čez čas lahko začnejo kriviti.

#6 Odstopanje in neravni robovi fasade

Pravilno polaganje fasadnih plošče je pomembno tako na ploskvi, še bolj pa na robovih hiše. Vsak proizvajalec predpisuje priporočen način polaganja plošč. Navadno se plošče polaga cikcak, tako da iz vsake plasti hiše enkrat ena, drugič druga plošča segata čez rob hiše. Morebitne neravnine tako na površini, kot na vogalih je s pomočjo brušenja potrebno izravnati. Pomembne so tudi razmaki med ploščami. Teh ne sme biti, če pa so, pa morajo biti zapolnjeni z namensko peno, v najboljšem primeru pa s koški izolacijskih plošč, ki se razmakom pač prilegajo.

V primeru, da ti razmaki niso bili ustrezno zapolnjeni (s koščki plošč ali purpenom), ampak so bili zgolj prekriti s plastjo lepila, bo pozimi pri nizkih temperaturah na mestih, kjer so razmaki, nastalo ivje.

#7 Nastanek toplotnih mostov

»Toplotni most je mesto na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe. Največkrat se pojavljajo na vogalih, stikih in robovih, kjer je zmanjšan toplotni upor, saj tu temperatura hitreje pada.« (vir: Wikipedia)

Kot smo na hitro omenili že zgoraj, do toplotnih mostov pride zaradi razmakov med izolacijskimi ploščami. Posledica toplotnih mostov pa ni le povečana poraba oz. slabša izolacija. Zaradi njih lahko pride tudi do nabiranja vlage in nastanka plesni, v hujših primerih pa tudi do propadanja konstrukcije zaradi prekomernega nabiranja vlage.

Za ustrezno delovanje izolacije morajo biti plošče izolacije v stiku. Ne le plošče fasadne izolacije, stikati se morajo tudi plošče strešne izolacije s ploščami fasadne in te s ploščami talne izolacije in hidroizolacije povezana z izolacijo pa morajo biti tudi okna in balkoni.

Kot smo že zgoraj omenili, pa do nastanka toplotnih mostov pride tudi v primeru, da so izolacijske plošče lepljene točkovno in ne linijsko.

Pri izdelavi fasade in namestitvi izolacijskih plošč je natančnost izdelave izrednega pomena. Bolj, kot bo natančna izdelava, bolje bo objekt izoliran in tem bolj suh. Poleg omenjenega pa naj omenimo še to, da stopnjo natančnosti oz. odstopanja predpisujejo tudi proizvajalce. V primeru prevelikega odstopanja se tako lahko sklicujete na navodila in zahteve proizvajalca.

Call Now ButtonPokličite zdaj