fbpx

Eko sklad subvencija fasade

Za izdelavo fasade stare stanovanjske hiše, so z namenom zmanjševanja porabew energije, na voljo eko sklad subvencije. Trenutno so za izdelavo fasade na voljo nepovratna sredstva iz Eko sklada in financiranje.

Za izdelavo fasade stare stanovanjske hiše, so z namenom zmanjševanja porabew energije, na voljo eko sklad subvencije. Trenutno so za izdelavo fasade na voljo nepovratna sredstva iz Eko sklada in financiranje.

Eko sklad – Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Za fizične osebe (občane) in pravne osebe.

za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Več na povezavi

Višina ekosklad subvencije

Višina subvencije (spodbude) za vgradnjo fasade po zgoraj navedenih pogojih znaša do 20% priznanih stroškov, a ne več kot 12€/m2 za 150m2 posamezne stanovanjske enote

Eko sklad kredit

Za izdelavo fasade lahko pridobite tudi kredit Eko sklad za obdobje 10 let (20 let za obsežnejše obnove), do višine priznanih stroškov naložbe največ 40 000 €.

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %