fbpx

Omejitve pri izbiri barve fasade

Omejitve pri izbiri barve fasade - fasade

Pri izbiri barve fasade obstajajo omejitve, a le če gre za novogradnjo. Omejitve oblikuje vsaka občina po svoji, nekatere jih tudi nimajo. V primeru, da gre za obnovo fasade, pa omejitev ni, saj za obnovitvena dela gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Z novelo gradbenega zakona, pa se omejitve pri izbiri še dodatno sproščajo, saj bodo lastniki lahko do uporabnega dovoljenja prišli še preden bo izdelava fasade zaključena.

Uvod

Pri izbiri barve fasade so okusi različni. Nekateri se odločajo za klasiko, drugi imajo radi divje barve. Vprašanje pa je, kakšne so omejitve pri izbiri barve fasade in kdo ureja to področje.

Poglejmo si, kakšne so možnosti izbire barve fasade.

Pri izbiri barve  fasade imajo lastniki objektov kar precej svobode. Še več pa je imajo odkar je prišlo do poenostavitve pridobitve gradbenega dovoljenja (več o tem) za enodružinske novogradnje in rekonstrukcije, za katere je lastnik obstoječe hiše dobil gradbeno dovoljenje.

Uporabno dovoljenje

Od 2018 je veljalo, da se za uporabno dovoljenje lahko zaprosi, ko je hiša v celoti dokončana. To pomeni, da je morala biti izdelana tudi fasada. Gradnja pa je morala biti skladna s projektno dokumentacijo.

Barva fasade je v tem primeru morala biti določena že v projektni dokumentaciji hiše. V kolikor dejanska barva ni bila skladna s tisto v projektni dokumentaciji, pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila mogoča.

Barva odvisna od občine

Katera barva fasade je dovoljena in katera ne, pa je bilo določeno v občinskih prostorskih načrtih. V kolikor je torej občina v omenjenih načrtih določila omejitve, jih je bilo potrebno upoštevati, v kolikor pa jih ni določila, pa omejitev pri izbiri barve fasade ni bilo.

Novela gradbenega zakona (še v podpisu) še dodatno sprošča omejitve. Prinaša namreč enostavnejše pridobivanje uporabnega dovoljenja. Tako bo potrebna izjava nadzornika gradnje, da je bila gradnja skladna z dokumentacijo, a to, da je fasada dokončana ni pogoj. Le-to bo moral lastnik oz. investitor dokončati v roku treh let.

Najprej uporabno dovoljenja, nato pa izdelava fasade

Lastnik oz. investitor bo moral tako pridobiti najprej uporabno dovoljenje. Zatem bo v roku treh let izbral barvo fasade in jo izdelal. Tu bodo nekateri verjetno izbrali barvo fasade, kot je bila predvidena v dokumentaciji, drugi pa morda kakšno drugo barvo, saj bo uporabno dovoljenje že tako ali tako imel.

Nadzor nad barvo fasade

V praksi naj bi nadzor nad barvo fasade izvajali gradbeni in občinski inšpektorji. Kaj in koliko preverjajo je vprašanje, ni pa primera iz prakse, da bi nekdo moral spremeniti barvo fasade, čeprav lahko vidimo marsikaj.

Pri obnovi fasade omejitev pri izbiri barve ni

Omejitve se nanašajo le na izvedbo novogradenj, ne pa tudi na obstoječih objektih oz. hišah. Obnova fasade hiše je namreč vzdrževalno delo, za taka pa gradbeno dovoljenje ni potrebno in potemtakem tudi omejitev ni.

Pokličite zdaj